Jump to content

Ndau

From Wikipedia
tshifanyiso tsha ndau

Ndau ndi phukha ya milenzhi mina ya lushaka lwa zwimange. Ndau ndi yone ya vhuvhili ngau hula kha lushaka lwa zwimange nga murahu ha nngwe.

Divhani[edit | edit source]

Ndaedzi[edit | edit source]