Nngwe

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Nngwe
Nngwe
Nngwe

Nngwe ndi phukha ya milenzhe mina ya lushaka lwa zwimange. Ndi yone khalwanesa kha lushaka lwa zwimange.