Jump to content

Nngwe

From Wikipedia
Nngwe
Nngwe
Nngwe

Nngwe ndi phukha ya milenzhe mina ya lushaka lwa zwimange. Nngwe nga tshikhuwa ndi Leopard zwimange.

Ndaedzi[edit | edit source]