Tshikanda

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Tshikanda ndi ngoma ya vhuvhili ya vhasidzana vho fhiraho kha vhusha. Ngoma iyi i rangela domba. Naho musidzana a songo tshina Tshikanda u a dubunya, a dzhena dombani na vhanwe.

Ngoma iyi i sumbedza i songo fhambana na Vhusha, milayo ndi mithihi hu to u vha u ombedzela uri Vhasidzana vha aluwe vhana mikhwa ya vhudi.