Jump to content

Nḓou

From Wikipedia
Ndou na nwana

Nḓou (elephant) ndi iṅwe ya phukha khulwane shangoni. Nḓou ina milenzhe mina. I la maṱari a miri na mahatsi.

Ndaedzi

[edit | edit source]