Nḓou

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Nḓou (elephant) ndi iṅwe ya phukha khulwane shangoni. Nḓou ina milenzhe mina. I la maṱari a miri na mahatsi.

Ndou na nwana