Jump to content

Mvelele

From Wikipedia

Luambo lwa Luvenda luna nyaluwo yalwo. Nyaluwo yeneyo i katela u sikiwa ha maipfi maswa; zwihulwane siani la zwa tekhinologi. Luvenda na lwone lu tea u vha na maipfi ane a tea u shumiswa sa a TshiVenḓa u amba tshithu tsho bveledzwaho. Sa tsumbo Telephone hune Vhavenda vho tendelana uri ndi lutingo, cellphone ine ranga i vhidza lutingo thendeleki na manwe maipfi manzhi.