Jump to content

Dzanani

From Wikipedia

Dzanani ndi ḓorobo ino wanala vunduni ḽa Limpopo, Afrika Tshipembe.

Ḓorobo dza tsini na Dzanani ndi Ṱhohoyanḓou, Makhado, Musina, vhaṅwe vha vhona u nga na Tzaneen i tsini ngauri yo vha i tshi pfi Dzanani kale. Dzanani (dzanani asi tshiṱiriki, ḓorobo dzoṱhe dzi re afha nṱha dzi wela kha tshiṱiriki tsha Vhembe, zwiṱiriki zwa Venḓa ndi zwi) yo vha iṅwe ya zwitiriki zwina zwa la Venda la mulovha, manwe madzina a izwo zwinwe zwa izwo zwitiriki o vha e Thohoyandou, Mutale na Vuwani. Vhathu vha Dzanani vha amba luambo lu no pfi TshiVenda. Dzina la Dzanani lo irwa li tshi bva kha mutupo MuDzanani/VhaDzanani. Dorobo iyi i na vhadzulapo vha 5.673 (2011).[1]

References[edit | edit source]

  1. [1] Dzanani