Zwa Mitambo ya u guda

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Zwa Mitambo ya u guda ndi ndila ya pfunzo ino tutuwedza vhagudiswa uri vha gude vha kho shumisa mitambo ya dzi vidio kha u guda. Tshipikwa ndi uri hu vha nda muya wa u difhelwa, u dzhenelela na tutuwedza vhana uri vha ise phanda na u guda . Zwa mitambo is talutshedzwa  nga ndila heyi: Ndi ndila yau talutshedza zwi dodombedza zwa mitambo zwine zwa ita uri ila mitambo i takadze na hone i tutuwedze vhana uri vha ise phanda na u tamba , hu tshi kho shumiswa zwezwila zwi dodombedzwa hu si  kho tambiwa u tutuwedza vhudipfari.Nga manwe mapfi zwamitambo ndi u  bvelesisa zwi dodombedzwa zwa mitambo husi kho tambiwa

References[edit | edit source]