Tshikolo tsha Luphai

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Tshikolo tsha Luphai tshi wanala kha kusi kwa Maranzhe. Tshi thungo ya devhala-vhukovhela ha muḓi wa Thohoyanḓou. Tshikolo itshi tshi vhidzwa Luphai nga murau ha khosi vho-Luphai Nemaranzhe vha henefhala Maranzhe.

Vhathu vhanzhi vha a takalela tshikolo itshi nga uri hua phasiwa zwavhuḓi kha thsikolo isthi musi hu tshi vhambedzwa na zwiṅwe zwikolo. Vhana vha no dzhena afha ndi vha Maranzhe, Murangoni, Mukumbani, Vondo, Phiphidi, Lunungwi, Gondeni na na kha zwishang zwa tsini.

Tshikolo itshi tshi tyhoma kha grade 8 uswika kha grade 12. Tshi na thero nzhi dzo fhambananaho.