Tsenguluso

From Wikipedia

Musi manwalwa a Luvenda a tshi senguluswa hu vha ho sedzwa ndunzhendunzhe ya mafhungo, mathomo, mathakheni na mafhedzo. Hezwi zwi wanala kha manwalwa a ganea, nganea pfufhi na miswaswo. Hu sedzwa mvumbo ya vhaanewa hune kanzhi ha sedzeswa muanewa dendele, mupikisi na mulutanyi.

Kha vhurendi hu sedzwa kushumiselwe kwa maipfi, tshifhinga tshe vhurendi honoho ha nwalwa ngatsho. Sa tsumbo, tshifhingani tsha muvhuso wa khethululo nga muvhala vhanwali vhanzhi vho nwala manwalwa avho vho sedza u wisa muvhuso wa tshenetshila tshifhinga. Henefho vho shumisa maipfi o dzumbamaho sa muthu, miri, zwiliwa na zwinwe zwi tshi livhanywa na muvhuso wa tshenetshila tshifhinga.