Ndzumbululo

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Mudzimu o sika litadulu na lifhasi ui tela uri vhathu vhadiphine ngalo zwino litadulu linga si fhele hu do fhela vha ita zwivhi.