Jump to content

Mushumo

From Wikipedia

Mushomo zwi amba u ita tshithu tshiṅwe na tshiṅwe na hone ro ḓiimisela. Zwenezwo zwi amba uri roṱhe ri tea u shuma nga maanḓa uri ri dzule ro takala.