Cyril Ramaphosa

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Vho Cyril Ramaphosa vha tou vha muVenḓa wa vhukuma nahone ndi ngoho vho phasa kha tshikolo tsha mbilwi nga 1969 vho wana pfunzo ya nthesa.