Cyril Ramaphosa

From Wikipedia

Cyril Ramaphosa vho bebiwa nga nwaha wa 1952 lara 15. Vha mulwela mbofholowo wa shango la Afurika Tshipembe zwino ndi muranga phanda wa shango la Afurika Tshipembe vho vha muranga phanda wa shango nga nga murahu ha muphuresident vho Jacob Zuma vho lwela mbofholo ya fhano shangoni lashu. Vho Cyril Ramaphosa vha tou vha muvenda wa vhukuma nahone ndi ngoho vho phasa kha tshikolo tsha mbilwi nangei Turfloop gudedzini ya buligwane vho wana pfunzo ya nntha vhukuma. Vhadura 55 miliyoni, vhana vhana vhatanu, vho mala vhana mufumakadzi. Vho Ramaphosa ndi vho rambindu muhuluwene vhukuma vha divhea shango lothe nga vhu phara, tshe vha thoma u shuma sa muphuresidente vhono disa tshanduko shangoni lashu vha saina dzi dili na mashango annda kha tshi pitshi tshavho vho amba ngaha ulwa na vhu shayi shangoni lashu, vha amba na nga u lwa ngana vhugevhenge, na u disela vhaswa mishumo. Minwedzini yo fhiraho vho amba na nga mavhngo mahuhulu a kwamaho u tambuzwa na vhvha. Vho Ramaphosa vha vhidziwa sa muthu onokana umba na vhulavhukanyi vha dovha vha vha na tshikili tsha u kona u ambedzana na mashango manwe na u wana vhu mbindudzi. Vho Ramaphosa vho wana tshiphuga tsha u vhusa mabindu manwe hafha Afurika Tshipembe sa McDonald, mudzula tshidulo wa MTN na munwe wa khaphani ya Lonmin. Nga nnda ha izwi zwa vhudi zwe aita o sasaladziwa nga tshiho tsha marikana ngei mainini na nga kulangele kwa mabidu awe.