Jump to content

Cyril Ramaphosa

From Wikipedia

Cyril Ramaphosa o bebiwa nga nwaha wa 1952 Lara 15. Ndi mulwela mbofholowo wa shango la Afurika Tshipembe zwino ndi murangaphanda wa shango la Afurika Tshipembe o vha murangaphanda wa shango nga murahu ha Muphuresidennde Vho Jacob Zuma. O lwela mbofholowo ya fhano shangoni lashu. Cyril Ramaphosa ndi Muvenda wa vhukuma nahone o dzhena tshikolo ngei kha tsha Mbilwi nangei Turfloop gudedzini ya Bulugwane o wana pfunzo ya ntha vhukuma. U na lupfumo lu fhiraho 55 milioni, u na vhana vhatanu, o mala u na mufumakadzi. Cyril Ramaphosa ndi rambindu muhuluwane vhukuma a divheaho shangoni lothe nga vhuphara, tshe a thoma u shuma sa phuresidennde o no disa tshanduko shangoni lashu. O saina thendelano na mashango a nnda kha tshipitshi tshawe o amba nga ha u lwa na vhushayi shangoni lashu, o amba na nga u lwa na vhugevhenge, na u disela vhaswa mishumo. Minwedzini yo fhiraho o amba na nga mafhungo mahulu a kwamaho u tambudzwa ha vhana na vhafumakadzi. Cyril Ramaphosa u vhidziwa sa muthu o no amba na vhulavhukanyi a dovha a vha na tshikili tsha u kona u ambedzana na mashango manwe na u wana vhubindudzi. Cyril Ramaphosa o wana tshiphuga tsha u vhusa mabindu manwe hafha Afurika Tshipembe sa McDonald, mudzulatshidulo wa MTN na munwe wa khaphani ya Lonmin. Nga nnda ha izwi zwavhudi zwe a ita o sasaladziwa nga tshiwo tsha Marikana ngei mainini na nga kulangele kwa mabindu awe.