Cyril Ramaphosa

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Vho Cyril Ramaphosa vha tou vha muVenḓa wa vhukuma nahone ndi ngoho vho phasa kha tshikolo tsha mbilwi nga 1969 vho wana pfunzo ya nthesa.