Cyril Ramaphosa

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Vho Cyril Ramaphosa vha tou vha muVenḓa wa vhukuma nahone ndi ngoho vho phasa kha tshikolo tsha mbilwi nga 1969 vho wana pfunzo ya nthesa.

Sydney Mufamadi

Joe Mafela--147.110.251.87 07:14, 23 June 2014 (UTC)